logo

Books / Articles by Lajos Bárdos

Book / Article Journal Year Volume
A "Magyarokhoz" c. kánon prozódiája Új Zenei Szemle 1952 XII. és 1953, I. sz.
A beszéddallam könyvéről /Dr. Molnár Imre: A magyar hanglejtés rendszere c. művének részletes bírálata/ Új Zenei Szemle 1955 2. sz.
A hatvanéves Harmat Artúr Új Ember 1945 VIII. 26. sz.
A lokriszi hangsor Kodály műveiben kézirat 1957
A magyar népzene kincsei Rádió 1954 IX.17.
A modális összhangtan alapjai Magyar Kórus 1949 76. sz.
A zenei általános iskolák ügye Előadás-kézirat 1955 VI. 13.
Az alapfalak védelmében. Országos ankét a Zeneakadémián kézirat 1956 VII. 9.
Beszélgetés egy népdalról Énekszó 1941 III. (VII. évf. 5.)
Egy dallam elemzése /"Kezdődik az ének"/ Magyar Kórus 1939 35. sz.
Egy érzelmes hangköz Magyar Kórus 1947 67. sz.
Gregorián ritmus a magyar népénekekben Magyar Kórus 1947 69. sz.
Hangzatgyakorló /I: Hármashangzatok/. Hallásfejlesztő gyakorlatok a szolfézs és összhangzattan tanításának összekapcsolásához Zeneműkiadó 1954 1081 sz. 128. lap.
Hogyan lettem Solesmes-párti? Magyar Kórus 1947 68. sz.
Konstruktív zeneművészet /Írások Bartók és Kodály zenéjének védelmében/ Magyar Kórus 1937 27. sz.
Két kánon. /Előadási tanácsok/ A Középiskolai Szakköri Füzetek "Karének II-III" c. kötetében Tankönyvkiadó 1954
Magyar karácsonyi dalok a 18. századból Zenei Szemle 1929 II. sz.
Mai magyar ének. Különlenyomat a székesfehérvári iskolahét /1939/ beszámolókönyvéből Magyar Kórus 1940 38. sz.
Minél több éneket! Úttörővezető 1955 8-9. sz.
Modális harmóniák Liszt műveiben Zenetudományi Tanulmányok 1956 III, 55-89. 75 kottapéldával, különnyomatban is.
Modális harmóniák. Adalék a reneszánsz műzene összhangzattanához, elsősorban Palestrina művei alapján /339 kotta-idézettel/ Zeneműkiadó 1961 3452. sz. 176. lap.
Natüriche Tonsysteme A Tudományos Akadémia Bartók-emlékkönyvében 1956 209-248. lap
Natüriche Tonsysteme. Kísérlet a pentatónia, diatónia stb. népfajközien egységes kialakulásának magyarázatára./ Angol nyelven is: a kötet III. kiadásában A Tudományos Akadémia Bartók-emlékkönyvében 1959 207-246. lap
Néhány sajátos magyar népdalforma /A szakirodalomban nem tárgyalt daltípusok/ kézirat. 1951
Népzenénk hangsorai kézirat. 1950
Organika a népdalban /népzenénk variációs művészetétől/ kézirat 1959
Ritmust, több ritmust! Magyar Kórus 1946 63. sz.
Tanulságok /Az énekreform mozgalom közös kórusairól/ Magyar Kórus 1938 31. sz.
Tilos, vagy nem? /A kvintpárhuzamokról/ Magyar Kórus 1939 35. sz.
Tonika, vagy nem? /Lendvay Ernő Bartók-könyvének vitájában/ Új Zenei Szemle 1956 III.
Tíz új karnagy /Egy oklevélosztás alkalmából/ Magyar Kórus 1942 46. sz.
Van-e dór népdalunk? /Vitaírás kézirat 1958
Van-e kétféle hatnegyedes ütem? Magyar Kórus 1949 77. sz.
Válasz egy aggályra /A népénekfeldolgozásokról/ Magyar Kórus 1935 17. sz.
Zenei műszavaink /Tisztázandó kérdések/ Új Zenei Szemle 1955 5. és 12. sz.
Életet az énekbe! /Arzis-tézis problémák/ Népművészeti Intézet 1958
Énekeljünk-e tájszólásban? Művelt Nép 1952 I. sz.
Új kórusművek Rádió 1956 IX. 28.
Új munkaév Rádió 1956 IX. 22.